SVEDALA Aggarpsmölla 100 år KOMMUN


Svedala Kommun ligger centralt i sydvästra Skåne, med mindre än 20 km till storstaden Malmö universitetsstaden Lund och hamnstaden Trelleborg. Kommunen har runt 18 000 invånare.
GP:s hörnaKommunen utmärks av goda kommunikationer - tåg, bil och flyg. Flygplatsen Sturup ligger i  kommunen. För näringslivet finns både industrihotell och byggklar industrimark. 
Samhällsservicen är väl utvecklad med varierande boendemiljö och rikt fritidsliv.
Erik Nilssons järnhandel och Svedala MusikI Svedala har vi t ex bokskogens golfbana - en av Sveriges bästa banor där det arrangeras stortävlingar av hög internationell klass. Som expanderande kommun i sydvästra Skåne har Svedala en gynnsam ställning som efterfrågad bostads- och arbetsort.
Cafe Bredablick vid StortorgetSvedala kommun är inte bara nya bostadsområde. Tätbebyggelsen i Svedala centrum fungerar som en liten stad. Kring Stortorget och Marknadstorget grupperar sig kvarter med större och mindre byggnader som siktar på levande aktiviteter och ett pulserande liv.

Natur, kultur och alltings närhet ...

Gatuhus i SvedalaSvedala Kommun - med bebyggelse koncentrerad till tätorterna Svedala, Bara och Klågerup - tillhör Skånes mest intressanta bygder. Den bördiga slätten visar här upp en skön anblick. Klimatet och de geografiska förutsättningarna är de allra bästa för att människan skall trivas och finna en god utkomst.
Slätten i sydväst övergår i norr och öster om Svedala i kuperat back- och sjölandskap 
med riksintresse för den vetenskapliga naturvården och friluftslivet.

V Kärrstorps kyrkaOckså kulturhistoriskt är detta område riksintresse genom att slottens stora markinnehavare präglat såväl landskap som bebyggelse. I kommunen finns område som inbjuder till friluftsliv och studier av naturen.
Här finns ett av Skånes största bokskogsområde och flera små sjöar för bad- och fiskeutflykter. Bokskogens pelarsalar - som försvarar sin plats mot inplanterade, snabbväxande granen - andas med årstiderna: vårens skira grönska, sommarens mjuka skuggor och höstens brinnande färgspel. 

Ett blomstrande näringsliv.

Kristerssons färghandelRedan på stenåldern var marken kring Svedala bebodd och brukad. Här finns många fornminnen, slott och herresäten, som idag påminner om storhetstider redan för hundratals år sedan. Men det var först på 1870 talet - då .järnvägen .kom - som bebyggelsen sköt fart.

Ett dynamiskt industrisamhälle växte upp kring den knutpunkt 
som band samman banorna till Lund, Malmö, Ystad och Trelleborg. Ett från början välutvecklat kommunikationssystem hat hjälp till att göra Svedala till en självständig industriort. I dag finns det en väletablerad industri fördelad på olika branscher och goda kontaktmöjligheter med angränsande kommunerna Malmö, Trelleborg och Lund.
hotell.jpg (28307 byte)Även Klågerup expanderade i samband med järnvägsbyggandet på 1800-talet. Där korsade de numera nedlagda banorna Malmö-Genarp och Lund-Trelleborg. Så sent som i början av 1960-talet var Bara endast några hus längs en landsväg. Resten var bördig åkermark. På bekvämt avstånd från Malmö har sedan dess ett modernt villasamhälle vuxit upp. Inom kommunen ligger som nämnts Sturups flygplats. därifrån går dagligen flera avgångar till Stockholm. Till utlandet finns reguljära linjer samt en intensiv chartertrafik. 
Taxi- och fraktflyg för också en blomstrande tillvaro på Sturup.

dansbana.jpg (46243 byte)Svedalamotiven från 1950 talet är gjorda av Svedala konstnären 
Bertil Lundahl
. Den fascinerande historien kring motiven hittar ni på Bertils hemsida, där man också hittar en härlig novell med namnet Svedalaresan eller varför inte läsa om 
En kväll i Bökeberg.

Text hämtad från Svedala Kommuns informationskarta.


 
Sidan tillverkad av Mats Olsson den 18/8 -96.
Detta är EJ Svedala Kommuns Officiella hemsida.
Men den mest andvändbara för Svidalabon
Hör gärna av er om tips eller 
kommentarer om sidan.
Väl mött Mats Olsson